ENGLISH

Giới thiệu chung về Khoa Lịch sử

Khoa Lịch sử (tiền thân Khoa Sử - Chính trị) một trong bốn khoa đầu tiên của Trường Đại học Quy Nhơn được thành lập ngày 21 tháng 12 năm 1977. Sau khi quyết định thành lập, cùng với lãnh đạo Nhà trường, Khoa bắt tay vào xây dựng, củng cố tổ chức, tiếp nhận đội ngũ cán bộ, giáo viên. Năm học 1978 - 1979, Khoa mới chính thức tuyển sinh đào tạo khóa I đến năm học 2015 - 2016, Khoa đã tuyển sinh đào tạo được 38 khóa. Đối tượng sinh viên theo học tại Khoa trong 10 năm gần đây đến từ hầu khắp các địa phương trong cả nước, nhưng chủ yếu các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum,  Đắk Lắk, Đắk Nông,…

Khi mới thành lập, mục tiêu của Khoa đào tạo giáo viên Trung học phổ thông (THPT) dạy 2 môn: Lịch sử Chính trị (nay Giáo dục công dân). Lúc này quy của Khoa còn nhỏ , ngoài một số giảng viên Mác - Lênin chuyển từ Trường Cao đẳng phạm Nghĩa Bình qua, phần lớn giảng viên Lịch sử của Khoa thế hệ đầu tiên được tiếp nhận các sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi từ các trường Đại học phạm Nội 1, Đại học phạm Vinh,… Cùng sự lớn mạnh của Nhà trường, lực lượng giảng viên của Khoa được tăng cường từ nhiều nguồn: giảng viên đào tạo ở nước ngoài về, giảng viên từ các trường đại học trên cả nước chuyển đến, sinh viên giỏi, xuất sắc của các trường đại học khác của Khoa được giữ lại làm cán bộ giảng dạy.

Năm 1997, Nhà trường tách bộ phận Chính trị ra thành lập khoa mới: Giáo dục chính trị (nay Khoa luận chính trị - Hành chính), Khoa Lịch sử còn lại các thầy thuộc ngành Lịch sử cũng từ khóa 21 (năm học 1998 - 1999), Khoa chính thức tuyển sinh đào tạo giáo viên dạy riêng môn Lịch sử cho các trường THPT. Năm học 2000 - 2001, Khoa mở thêm ngành Cử nhân Lịch sử đến năm học 2001 - 2002, Khoa được Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép đào tạo trình độ thạc chuyên ngành thạc Lịch sử Việt Nam. Ngoài đào tạo chính quy, Khoa còn tham gia đào tạo các lớp tại chức, chuyên tu hoàn chỉnh kiến thức tại các trường cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyêncác tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắk Lắk…

Đến năm 2016, Khoa Lịch sử gần 50 cán bộ giảng viên chuyên viên đã từng tham gia công tác. Hiện tại, Khoa 20 cán bộ giảng viên chuyên viên đang làm việc, trong đó  10 tiến , 9 thạc , 1 cử nhân. Ngoài ra còn 2 thạc của Khoa đang làm việc tại Phòng ban Trung tâm của Nhà trường.

Với những thành tựu đạt được trong gần 40 năm qua, Khoa Lịch sử Trường Đại học Quy Nhơn luôn tự hào sẽ vững bước trong giai đoạn tiếp theo nhằm phấn đấu xây dựng Khoa vững mạnh toàn diện, xứng đáng với truyền thống vẻ vang các thế hệ thầy , sinh viên đi trước đã tạo dựng.