ENGLISH

Khoa Lịch sử tổ chức Seminar trao đổi học thuật

Sáng ngày 2/4/2016, tại Phòng nghiệp vụ, Khoa Lịch sử đã tổ chức Seminar trao đổi học thuật: Kết quả nghiên cứu năm 2015 hướng nghiên cứu 2016. Tại buổi Seminar, các Tân tiến đã trình bày các kết quả nghiên cứu của luận án tiến sỹ: TS. Nguyễn Đức Toàn với đề tài "Sự nghiệp củng cố độc lập dân tộc của Cộng hòa Ấn Độ trong giai đoạn 1950 - 1964"; TS. Nguyễn Doãn Thuận với đề tài "Quân dân Quân khu 4 chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ (1964 - 1973)"; TS. Nguyễn Văn Phượng với đề tài " sản người Việt ở Trung Kỳ từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930". Ngoài ra, các Nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Cường, Hồ Văn Toàn đã trình bày các hướng nghiên cứu của đề tài luận án của mình để quý thầy  trong khoa góp ý, trao đổi. Kết luận buổi Seminar, TS. Trần Quốc Tuấn Trưởng Khoa Lịch sử đã đánh giá sự cố gắng của các Tân tiến sỹ  đề ra một số hướng nghiên cứu sắp đến đối với các Tổ chuyên môn.

Một số hình ảnh: