ENGLISH

Tổ Lịch sử Thế giới

BỘ MÔN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (1977-2016)

1.Về cấu đội ngũ

Khoa Lịch sử với tiền thân Khoa Sử-Chính trị được thành lập cùng lúc với Quyết định thành lập sở Đại học Quy Nhơn của Bộ Giáo dục vào tháng 12 năm 1977.

Lúc mới thành lập, Khoa chỉ hai tổ bộ môn tổ Chính trị tổ Lịch sử kiêm phương pháp dạy học. Đến năm 1981, trên sở sở sự gia tăng về số lượng sự trưởng thành trình độ của đội ngũ giảng viên, Tổ Lịch sử tách ra thành tổ Lịch sử Thế giới kiêm phương pháp dạy học Tổ Lịch sử Việt Nam. Tổ Lịch sử Thế giới kiêm phương pháp giảng dạy do thầy Tâm Doãn làm tổ trưởng (trong đó, riêng chuyên ngành Lịch sử thế giới 6 giảng viên, gồm: thầy Tâm Doãn, thầy Tiến Thu, Mai Phú Phương, Thị Diễm, thầy Nguyễn Tiến Lực Thị Xuân Vân). Sau khi thầy Tiến Thu chuyển công tác, vào năm 1983, Tổ bổ sung thêm 2 giảng viên chuyên ngành Lịch sử thế giới: cử nhân Bùi Văn Ban cử nhân Dương Thị Huệ.

Từ năm 1988, khi nhóm Bộ môn Phương pháp dạy học tách ra thành lập Tổ Phương pháp dạy học riêng, Tổ Lịch sử Thế giới với 7 giảng viên, vẫn do thầy Tâm Doãn làm Trưởng bộ môn. Năm 1999, khi thầy Tâm Doãn nghỉ hưu, TS.Mai Phú Phương được bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn. Cùng năm đó, TS. Nguyễn Tiến Lực chuyển công tác, Tổ Lịch sử Thế giới chỉ còn lại 5 giảng viên (với 2 tiến 3 thạc ). Từ năm 2004, khi TS. Mai Phú Phương lên làm Trưởng Khoa, TS.Dương Thị Huệ được bổ nhiệm làm Trưởng Bộ môn cho đến năm 2016.

Trong các năm 2002-2007, Tổ Lịch sử Thế giới liên tục được bổ sung thêm 6 giảng viên: cử nhân Nguyễn Tiến Phong (năm 2002), cử nhân Nguyễn Trần Hòa, cử nhân Văn Hân, cử nhân Thanh Hải cử nhân Nguyễn Đức Toàn (năm 2005), cử nhân Trần Thị Trâm Anh (năm 2007).

Trong các năm 2011-2015, đội ngũ giảng viên của Tổ giảm 5 người, trong đó 3 nghỉ hưu: Ths. Xuân Vân, Ths.Lê Thị Diễm (2011), TS.Mai Thị Phú Phương (2013) 2 chuyển công tác: Ths.Trần Thị Trâm Anh (2011), Ths.Lê Thanh Hải (2015). Hiện nay Tổ chỉ còn 6 giảng viên: TS. Dương Thị Huệ, TS.Bùi Văn Ban, TS.Nguyễn Đức Toàn, Ths. Nguyễn Tiến Phong, Ths.Nguyễn Trần Hòa Ths.Lê Văn Hân.

2.Hoạt động chuyên môn thành tích

Qua gần 40 năm hình thành phát triển, đội ngũ cán bộ không đông luôn sự thay đổi, song tổ Lịch sử Thế giới thực sự một tổ bộ môn với đội ngũ giảng viên tâm huyết, năng lực chuyên môn vững vàng. Không những đảm nhiệm tốt việc trang bị cho sinh viên Khoa Lịch sử kiến thức bản, cập nhật về Lịch sử các quốc gia trên thế giới từ cổ chí kim, Tổ còn tham gia giảng dạy nhiều môn học: Lịch sử Văn minh thế giới, Lịch sử thế giới đại cương, Thể chế chính trị, Lịch sử tưởng phương Đông Việt Nam, Lôgic học, Quan hệ quốc tế, Dân tộc học, Nhân học... cho các Khoa của trường (Ngữ văn, GDCT & QLNN, Ngoại ngữ, Tài chính ngân hàng & Quản trị kinh doanh, Giáo dục tiểu học & Mầm non, Tâm giáo dục & CTXH,

  Đội ngũ giảng viên của Tổ không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay, 100% giảng viên của Tổ trình độ Thạc trở lên, (3 TS, 1 NCS, 2 Ths). Để đáp ứng công tác nghiên cứu, giảng dạy học tập Tổ đã biên soạn nhiều giáo trình cấp Khoa, Tập bài giảng, TL học tập, Chuyên đề.... Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trong Tổ duy trì thường xuyên với nhiều đề tài KHCN các cấp (tham gia, chủ nhiệm), bài báo khoa học công bố trên những Tạp chí chuyên ngành, tham luận nhiều hội thảo quốc gia quốc tế[1]. Trong gần 40 năm, cùng với các tổ bộ môn, Tổ Lịch sử Thế giới góp phần đào tạo nhiều thế hệ sinh viên (34 khóa đã tốt nghiệp), 16 khóa thạc chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, 14 khóa Hoàn chỉnh kiến thức cho các tỉnh Bình Định, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Phú Yên, bồi dưỡng cho giáo viên cốt cáncác trường THPT tại một số tỉnh Nam Trung Bộ Tây Nguyên... Ngoài hoạt động chuyên môn, giảng viên của Tổ còn kiêm nhiệm công tác chính quyền, đoàn thể trong Khoa, Nhà trường.

Với những đóng góp to lớn trong công tác đào tạo các hoạt động của Khoa, Nhà trường, gần 40 năm qua, Tổ Lịch sử Thế giới vinh dự đón nhận: Bằng khen của UBND Tỉnh Bình Định (nhân dịp kỷ niệm 15 năm 20 năm thành lập Khoa), danh hiệu Tổ tiến tiến xuất sắc. Nhiều giảng viên của Tổ liên tục đạt danh hiệu giảng viên giỏi, Chiến thi đua sở, Bằng Lao động sáng tạo, Bằng khen của UBND Tỉnh Bình Định, Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, của Bằng khen Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam. Trong hành trang gần 40 năm xây dựng trưởng thành, bước vào giai đoạn mới, Tổ Lịch sử Thế giới tiếp tục nỗ lực, phát huy tiềm năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần vào công tác đào tạo toàn diện của Khoa.

 


[1]Các giảng viên của Tổ tích cực tham gia nhiều Hội thảo khoa học cấp Trường, quốc gia, quốc tế: 100 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (1990), 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1994), Nam trung bộ kháng chiến (2004), 30 năm Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975 (2005), Nhật Bản tiểu vùng sông Mêcông (Hội thảo Quốc tế, TP. Hồ Chí Minh, 2010), Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc (Huế, 2011), Phong trào văn minh hóaĐông Á (Hội thảo Quốc tế, TP. Hồ Chí Minh, 2011), Hội thảo về dạy học Lịch sửcác trường THPT Việt Nam (Đà Nẵng, 2012), 40 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản (TP. Hồ Chí Minh, 2013) Hội thảo cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc (2013, 2014, 2015), Quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ - ASEAN: thực trạng triển vọng (Hội thảo Quốc tế, Nội, 2015), 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2015) (Huế, 2015)…