ENGLISH

Tổ Lịch sử Việt Nam

BỘ MÔN LỊCH SỬ VIỆT NAM (1977 - 2016)

            Bộ môn Lịch sử Việt Nam một trong những bộ môn khoa học bản của Khoa Lịch sử. Cùng với sự trưởng thành của Khoa, Bộ môn Lịch sử Việt Nam ngày càng lớn mạnh về mọi mặt.

            Từ năm 1977 đến năm 1980, (khi Khoa còn thực hiện đào tạo 2 môn Lịch sử Chính trị),Bộ môn Lịch sử Việt Nam nằm trong Tổ Lịch sử (gồm Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới Phương pháp dạy học). Năm 1981, trên sở sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ giảng dạy, Bộ môn Lịch sử Việt Nam được tách ra thành lập tổ bộ môn riêng do Nguyễn Thị Thanh Hòa làm Tổ trưởng. Lực lượng cán bộ của Tổ gồm : thầy Nguyễn Tiệu, thầy Đào Xuân , thầy Trần Kỳ Trung, Nguyễn Thị Thanh Hòa, Thị Lân, Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, thầy Văn Đạt, thầy Phan Văn Cảnh. Đây lực lượng nòng cốt của Tổ Bộ môn Lịch sử Việt Nam trong những năm đầu.

            Tiếp đó, Tổ được bổ sung thêm thầy Vương Quang Phú (1987), Nguyễn Thị Thanh Hương (1989). Cuối năm 1995 Nguyễn Thị Thanh Hòa được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Khoa, Thị Lân được cử làm Tổ trưởng.

            Nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo, cán bộ của Tổ Lịch sử Việt Nam ngày càng được tăng cường: cô Huỳnh Thị Mai Trang (1997), thầy Nguyễn Công Thành (2004), thầy Nguyễn Việt Cường (2005), cô Trương Thị Dương (2005), thầy Nguyễn Văn Phượng (2006), thầy Nguyễn Doãn Thuận (2007), cô Đinh Thị Thảo (2009). Do nhiều nguyên nhân, một số cán bộ của Tổ đã chuyển công tác đi nơi khác, một số đến tuổi nghỉ chế độ. Hiện nay Bộ môn Lịch sử Việt Nam có 9 cán bộ giảng viên(1), trong đó có 5 tiến sĩ, 2 thạc sĩ (2 thạc sĩ đang học nghiên cứu sinh).

Những cán bộ, giảng viên đang công tác tại Tổ Lịch sử Việt Nam

            Nhiệm vụ chủ yếu của Tổ Bộ môn trang bị cho sinh viên Khoa Lịch sử những tri thức cần thiết, bản về lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy đến nay. Trong những năm đầu mới thành lập, do cán bộ của tổ còn ít chưa được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nên Tổ đã mời các thầy các trường đại học trong cả nước về giảng dạy cho sinh viên bồi dưỡng cho cán bộ trẻ. GS. Nguyễn Đức Nghinh, PGS. Nguyễn Văn Kiệm, GS. Trương Hữu Quýnh, PGS,TS. Trần Đệ, PGS,TS. Nguyễn Cảnh Minh, thầy Bạch Ngọc Anh, thầy Trần Trọng Mạch, thầy Đỗ Ngọc Thêm (ĐHSP Nội), GS. Đinh Xuân Lâm (ĐHKHXH NV Nội)… đã sự giúp đỡ quý báu trong công tác giảng dạy sinh viên bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Tổ bộ môn.

            Phối hợp với các bộ môn khác, trong gần 40 năm qua, Bộ môn Lịch sử Việt Nam đã góp phần đào tạo 38 khóa với 35 khóa sinh viên đã tốt nghiệp. Ngoài đào tạo chính quy, Bộ môn còn tham gia đào tạo các lớp tại chức, chuyên tu và hoàn chỉnh kiến thức tại các trường cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắk Lắk…

            Đặc biệt, từ năm 2001, được sự cho phép của Bộ Giáo dục&Đào tạo, Bộ môn Lịch sử Việt Nam cùng với Khoa Lịch sử bắt đầu tuyển sinh hệ đào tạo Cao học chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. Hiện nay, đã tuyển sinh và đào tạo được 15 khóa với 12 khóa đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

            Ngoài việc giảng dạy các học phần lịch sử Việt Nam cho sinh viên, cán bộ giảng viên của Tổ còn đảm nhận các học phần: Khảo cổ học, Sử liệu học, Lịch sử sử học, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam,…

            Để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập, cán bộ giảng viên của Bộ môn đã biên soạn một số giáo trình (Cơ sở khảo cổ học Việt Nam, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay); chủ trì và tham gia xây dựng chương trình đào tạo Chương trình đạo tạo 2 môn Sử - Chính trị, Chương trình đào tạo Cao học lịch sử Việt Nam, Chương trình đào tạo Cử nhân Lịch sử, Chương trình đào tạo Sư phạm Lịch sử và Cử nhân Lịch sử theo theo hệ thống tín chỉ,…

Công tác nghiên cứu khoa học cũng được Tổ Bộ môn đặc biệt chú trọng. Trong gần 40 năm qua đã có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí chuyên ngành như: Nghiên cứu lịch sử, Lịch sử quân sự, các kỷ yếu hội thảo quốc gia, các thông báo, tạp chí khoa học trong và ngoài trường. Nhiều đề tài khoa học các cấp được nghiệm thu và đánh giá cao, trong đó có những đề tài cấp Bộ tiêu biểu như: Tìm hiểu một số ngành nghề thủ công truyền thống ở Bình Định của thạc sĩ Lê Thị Lân và thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa, Quá trình hình thành, phát triển kinh tế tự túc ở vùng tự do liên khu V trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) của tiến sĩ Lê Văn Đạt, Hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn trên đất Bình Định của thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa và Thạc sĩ Lê Thị Lân, Phong trào yêu nước chống Pháp ở Bình Định từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945 của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương,

Ngoài công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, từ cuối những năm 90, cán bộ giảng viên của Tổ còn tham gia biên soạn tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên phổ thông các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Cán bộ giảng viên của Tổ còn là lực lượng nòng cốt trong việc hướng dẫn thực tế chuyên môn, tham quan khoa học… cho sinh viên.

Với những thành tựu đạt được trong các mặt công tác, Tổ Bộ môn Lịch sử Việt Nam liên tục được nhà trường công nhận là tổ lao động tiên tiến, nhiều năm đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc. Năm 1998 và năm 2000, Tổ được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, 1 cán bộ được cấp bằng lao động sáng tạo năm 2000, 3 cán bộ được tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, 1 cán bộ được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo, 5 cán bộ được nhận huy chương Vì sự nghiệp giáo dục,…

Với thế và lực của mình, trong giai đoạn tiếp theo, Tổ Bộ môn Lịch sử Việt Nam không ngừng phấn đấu, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Khoa Lịch sử Trường Đại học Quy Nhơn vững mạnh toàn diện.                      
(*). Năm 1982, cô Hoàng Phương Thảo chuyển công tác về viện Lịch sử quân sự Việt Nam; năm 1987, cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp chuyển về Hà Nội; năm 1988 thầy Trần Kỳ Trung chuyển công tác về Nhà xuất bản Đà Nẵng; năm 1990, thầy Đào Xuân Võ chuyển về thành phố Vinh; năm 1995, thầy Nguyễn Bá Tiệu nghỉ hưu; năm 2006, thầy Lê Văn Đạt chuyển công tác về Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; năm 2010, cô Nguyễn Thị Thanh Hòa nghỉ hưu, cô Nguyễn Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Tổ trưởng Bộ môn; năm 2012, cô Lê Thị Lân nghỉ hưu.