ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 15/01/2018 đến 21/01/2018

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
15/01/2018
Thứ ba
16/01/2018
Thứ tư
17/01/2018
Thứ năm
18/01/2018
Thứ sáu
19/01/2018
Thứ bảy
20/01/2018
Chủ nhật
21/01/2018

Tải lịch tuần